آزمون های غیرمخرب

روش­ های گوناگون آزمون­ های غیر مخرب عمدتاً با هدف کنترل کیفیت تولیدات و همچنین به صورت ابزاری، جهت بازرسی دوره­ای از تجهیزات مورد استفاده که از اهمیت خاصی برخوردار باشند به کار می­روند. صفت غیرمخرب در این روش ­ها به این نکته مهم اشاره دارد که عملیات انجام شده و مواد به کار گرفته شده برای انجام آزمایش هیچ گونه تاثیر مخربی بر قطعه موردنظر نداشته و اطلاعات موردنظر از وضعیت قطعه، بدون اعمال هیچگونه تنشی بر آن حاصل می­شود.

تست های غیر مخرب معمولی:

 • تست پرتونگاری ( Radiography Test )
 • تست فراصوتی ( Ultrasonic Test )
 • تست ذرات مغناطیسی( Magnetic Particle Test )
 • تست مایعات نافذ ( Penetration Test )
 • تست تنش زدائی ( Post Weld Heat Treatment )
 • تست سختی سنجی ( Hardness Test )

 

آزمایشات غیر مخرب پیشرفته:

 • تست نشر فرا آوایی ( Acoustic Emission Test )
 • تست جریان های گردابی ( Eddy Current )
 • توپک رانی هوشمند ( (Intelligent Pig
 • بازرسی ظاهری Fiber Optic )  )
 • تست التراسونیک اتوماتیک ( AUT )
 • تست التراسونیک ( Phased Array – TOFD )
 • تست التراسونیک ( Guided Wave )
 • تشخیص حمله هیدروژنی ( HTHA)
 • اندازه گیری میدان جریان متناوب (ACFM)
 • بازرسی تیوب ( Tube Inspection )
 • تست متالوگرافی غیرمخرب رپلیکا (Replica Testing )
 • ترموگرافی یا بازرسی حرارتی (Thermography)
 • بازرسی مخازن به روش MFL