بازرسی فنی آسانسور وپله برقی

سالانه حوادث زیادی در سطح دنیا و ایران به دلایل عدم رعایت اصول نصب استاندارد آسانسورها و پله های برقی، عدم رعایت اصول ایمنی آسانسور و پله های برقی، عدم انجام بازرسی های اولیه و دوره ای، وجود فرسودگی ها و خرابی ها در قطعات آسانسور و پله های برقی، عدم سرویس و نگهداری ایمن و استاندارد جان مردم را می گیرد. دپارتمان بازرسی آسانسور و بالابرهای این شرکت با تکیه بر کارشناسان، بازرسان مجرب و متخصص بر اساس الزامات و دستورالعمل های ملی و بین المللی خدمات بازرسی و مشاوره فنی خود را به کارفرمایان و متقاضیان محترم ارائه می نماید. ارائه خدمات بازرسی فنی و صدور گواهینامه ایمنی و سلامت برای تجهیزات ذیل توسط این دپارتمان صورت خواهد پذیرفت :

  • آسانسورهای کششی (برقی)
  • آسانسورهای هیدرولیکی
  • آسانسورهای کارگاهی و کارخانه ای
  • بالابرهای فروشگاهی
  • بالابرهای خودرو
  • پله های برقی