بازرسی فنی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

دپارتمان بازرسی فنی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، خدمات حرفه ای و تخصصی خود را توسط تیم مدیران و کارشناسان متخصص، مجرب و با تجربه به طور ویژه بر اساس الزامات استانداردهای بین المللی و ملی در زمینه­ های زیر به کارفرمایان محترم ارائه می نماید:

 • تجهیزات صنایع نفت و گاز
 • بازرسی فنی و کنترل کیفیت در مراحل ساخت و بهره برداری مخازن ذخیره ­سازی
 • بازرسی فنی و کنترل کیفیت در مراحل ساخت و بهره برداری بویلر­ها
 • بازرسی فنی و کنترل کیفیت در مراحل ساخت و بهره برداری مخازن تحت فشار بازرسی فنی و کنترل کیفیت در مراحل ساخت و بهره برداری انواع مبدل­ های حرارتی، کولر­های هوایی و برج­ های خنک کننده
 • بازرسی فنی و کنترل کیفیت در مراحل ساخت و بهره برداری پمپ و کمپرسور
 • بازرسی فنی و کنترل کیفیت در مراحل ساخت و بهره برداری راکتور­ها
 • بازرسی فنی و کنترل کیفیت در مراحل ساخت و بهره برداری تجهیزات سر چاهی شامل انواع Casing-spool و غیره
 • بازرسی فنی و کنترل کیفیت در مراحل ساخت و بهره برداری تجهیزات حفاری
 • بازرسی فنی و کنترل کیفیت در مراحل ساخت و بهره برداری خطوط لوله و اتصالات انواع شیرآلات
 • انجام عملیات کالیبراسیون مخازن ذخیره و تهیه جداول کالیبراسیون براساس آخرین ویرایش استاندارد­های بین ­المللی ISO، API
 • کالیبراسیون میتر­ها، تجهیزات و سیستم­ های اندازه­ گیری دینامیکی سیالات
 • کامپیوترایز نمودن جداول کالیبراسیون مخازن ذخیره و انجام محاسبات مربوطه